Canisterapie pro děti předškolního věku

Pozitivní vliv psů na děti funguje především na úrovni:

Citové
– hlazení, mazlení, komunikace a hra se psem uspokojuje citové potřeby dětí, pomáhá rozvíjet jejich sociální vztahy, jejich adaptivní a sociální chování, tj. ovlivňuje oblast sociálně emoční,
– děti se díky psům učí starat o druhé, citlivosti, soucitu, ohleduplnosti, zodpovědnosti , zvyšují si sebevědomí.

Rozumové
– děti se lépe soustředí na cílenou hru,
– psi motivují děti v oblasti řečové, děti psům zpívají písničky, přednáší básničky a vypráví jim.

 

Pohybové
– děti rozvijí jemnou motoriku – češou je, hladí, krmí, připínají vodítka, postroje, schovávají pamlsky,
–  děti rozvijí hrubou motoriku – pohyb celého těla – děti hází psům aporty, společně se psy cvičí, lezou po čtyřech, překonávají překážky.

Relaxační
– psi jsou zdrojem komunikace a zážitků, psi pouhou svou přítomností v určitých případech pomáhají překonávat izolaci, osamělost dětí.

Rádi i pro Vaši MŠ připravíme takovéto hodiny canisterapie

 

Reference:
MŠ Jaroměřice nad Rokytnou
MŠ Slunná Brno
MŠ Moravské Budějovice
MŠ Benešova Třebíč
MŠ Radkovice
MŠ Jirkov
MŠ Výčapy
Budík Moravské Budějovice

 

Na videích – canisterapeuti
Martin Luňák  předseda Therapy Dog z.s.
MUDr. Hana Prokešová
Bc. Lenka Žižková – učitelka MŠ
Lenka Luňáková

 

 QR code této stránky