Canisterapeutické zkoušky 4.7. 2019 v 17 h

  VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 

Cena  1000 Kč obsahuje :

Canisterapeutická zkouška : 800,-  Kč

Roční členský příspěvek Therapy Dog z.s.  :  200,- Kč

Pokud si přejete i ubytování ( lidé z daleka jezdí den předem )

Rezervace ubytování  hotel Amerika   (hlaste, že patříte k  panu Luňákovi)

 

 

Zkušební řád

Stanovy Therapy Dog z.s.

Přihláška

1. Uděluji tímto souhlas Therapy Dog z.s. se sídlem Urbánkova 1282, 676 02 Moravské Budějovice
, IČ: 06680747(dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo mobilu
Jméno psa, plemeno, datum narození, číslo čipu
2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel registrace člena Therapy Dog z.s.. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, nebo do odvolání souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
- Poskytovatelé zpracovatelských softwarů a správce hostingu webu
5. Dle GDPR máte právo:
- Vzít souhlas kdykoliv zpět
- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

 

Na místě je možno zakoupit :

Tričko Therapy Dog z.s. :     250,- Kč

Vesta pro psa Therapy Dog z.s.     750,- Kč